Miera māksla

  Forums   Konsultanti   Mums patīk   Video   Diskusijas   Semināri   Enrico skola   Jautājumi   Sekotāji   Reģistrēties   Par mums

Forums / Apaļais galds / Par gairšredzību (energoredzēšanu)

+ Pievienot rakstu


Par gairšredzību (energoredzēšanu)


 

Fragments no Sofoosa čenelinga/konsultācijas:

V: Runa vēl bija par energoredzēšanu. Cik tā ir iespējama?

S: Jums visiem tā ir. Šī energoredzēšana netiek jums ieslēgta dažādu iemeslu dēļ. No vienas puses, ja to aktivizē, tad pēc tam to ir grūti apslāpēt kā nevajadzīgo parādību. Šī energoredzēšana nav atvērt-aizvērt starptelpu formas, jūs redzēsiet pastāvīgi, visu laiku telpas tranzītparalēlās formas, kas pastāv kā lielumi, kas tiek dzēsti, noņemti no jūsu izpaustās pasaules. Jūs redzēsiet cilvēku projekcijas bioloģiskajos apvalkos, jūs redzēsiet šo apvalku enerģētiku, jūs redzēsiet to energostruktūras, dvēseles šūnas piesātinājumu utt. Jūs redzēsiet dažādu būtņu veidojumus, ar kuriem tā vai citādi vairums no jums ir aplipināti, kaut arī jums teica, ka tos it kā noņēma, tomēr pēdējā laikā to aktivitāte ir daudzkārt pieaugusi, iepriekšējie parametri pieauguši dēļ tām civilizācijām, kuras pamet šo energoapmaiņas arēnu.

Šos būtņu veidojumus jūs jutīsiet, kā arī jutīsiet nepabeigto vai savienoto telpu fantomprojekcijas. To varēs novērot, kā bildi, kuru līdz galam nav izdzēsuši, kā ne līdz galam izpildītu darbību. Ir tāda filtru sistēma, lai jūs ieietu energoredzēšanas sistēmā, tad ja filtru nebūs, varēs redzēt ilūzijas telpas nepabeigtību. Šī ilūzijas telpa, saskaņā ar jūsu izpratni, liksies jums ļoti nekomfortabla un mēs, kā Skolotāji, šo zinām ļoti labi, balstoties uz desmitiem tūkstošiem un pat miljoniem pieredžu, kuras tika iegūtas šajā sistēmā dažādos redzēšanas, sajūtu, sevis un citu vērošanas laukos. Daudzi cilvēki redz pat sev cauri, viņuprāt tā nav visai komfortabla parādība.

No otras puses energoredzēšanai jāpievieno noteikta izpratnes pieredze par šo energoredzēšanu. Līdz tam jūsu apziņai ir jāizaug, līdz 4D kategoriju izpratnei un dzīvot jau ar subjektīvā plāna telpu. Šī subjektīvā telpa attiecas uz cilvēka izpratni, ka it kā jāatrodas smalkajā ķermenī, it kā iluzorā proporcijā, it kā vieglākā konstrukcijā. Tas ir stāvoklis, kad jūs it kā slīdat pa šīs telpas parametriem, jums ir ļoti viegli, jūs savienojaties ar to caur ļoti un ļoti ierobežoto receptorsaišu skaitu, savienotājiem, kas palīdz jums pielāgoties eksistēšanai šajā lineārajā laikā.

Receptoru un savienotāju, kas savieno ar šo telpu, samazinājums nozīmē tikai to, ka jūs kļūstat par tādu, kā vērotāju: no malas vērojat sevi, citus, bet nevis tādā ziņā, kā ieskrūvēti, iemetināti šajā ilūzijā, kas apskauj jūs ap jūsu organisma centru attiecībā pret perifēriju, bet otrādi. Jūs jūtat sevi it kā no malas, jūtat savu organismu it kā no malas, jūtat savu elpu it kā no malas, jūtat savu spēju domāt it kā no malas utt. Ar šo parametru (šo spēju) var sākt darboties jau tagad. Uimonas ielejā ar Jums (ar jautātāju) tas jau sāka notikt, noteiktā brīdī Jūs to sajutāt, bet tie bija mirkļi, tas bija it kā nenopietni, kā mēģinājums, ar noteiktu vieglumu.

Šo vieglumu panāk dabiskā ceļā, arī ar badošanos tajā skaitā, jo badošanās it kā atbrīvo jūs no tās saķeres, ko rada uztura kodi, kuri tā vai citādi veido obligāto energoapmaiņu ar uztveres telpu. Vispār uzturs tika radīts drīzāk, lai veidotu saķeri starp cilvēku un šo telpu, nekā patiesai energoapmaiņai. Pati par sevi energoapmaiņa arī ir ilūzijas forma, tā ir iestrādāta tāpat, kā elpošana obligātā kārtā, eksistēšana obligātā kārtā, tomēr uzturs, kas jums ir šobrīd, rada saķeres procesus, procesus, kas skar mijiedarbību ar 3D matricas kodu laukiem, kas rada jūsu sazemējumu, jūsu spēju just svaru, just vārgumu, nogurumu, svīšanu utt.

Kad jūs ejat ārā no atkarības no uztura kodiem un ēdat tikai atbilstoši nepieciešamajam energobalansam, kas ar laiku arī var beigties, bet jau speciālajās enerģētiskajās vietās, tad jūs jūtaties savādāk. Tāpēc nākamais kārtējais uzdevums, runājot par Jūsu spējām vai izpratni, ir uztura samazināšana līdz minimumam. Kā Jums jau stāstīja, Jums jājūtas komfortabli. Es atgriežos pie Jūsu jautājuma par energoredzēšanu. Pats par sevi energoredzēšanas process jums kļūs reāls tad, kad jūs izpratīsiet savu vieglumu, savu slīdēšanu telpā, savu vieglo ekvivalentu. Tad tās projekcijas, esošie objekti, kurus jūs vērosiet priekšā, ārpusē un sevī iekšā, kļūs ļoti saprotami, kļūs dabiski un neizraisīs jūsos morāli ētisko atgrūšanu, kad jūs skatīsieties uz sveša cilvēka ķermeni un redzēsiet viņa kailumu, redzēsiet viņu pagātnes un nākotnes pieredžu stāvoklī utt.

Energoredzēšanas paplašināšana notiek ļoti ātri. Tā nav spēja, tā ir iestrādātā īpašība, kuru veido Monādes apziņa attiecībā pret telpiskajiem kodiem. Dotajā gadījumā Augstākā Es programma veido tikai abpusējas izpratnes sistēmu starp šīm īpašībām un domformām, kurām tā vai citādi jāveidojas sevis izpratnes un brīvās domāšanas sistēmā. Šie procesi ir savstarpēji saistīti, un radot energoredzēšanas procesu jau tagad, jūs it kā aplaužat, izbeidzat šo pieredzi, jo balstoties uz to pieredzi, kuru mēs, kā Skolotāji, esam iekrājuši, neviens no tiem, kuram ir šāda īpašība, ilgi neiztur: nākas pieslēgt, atslēgt un pēc būtības kļūst par šo procesu sava veida pārslēdzi.

Jā, dažiem šie procesi ir ielikti no dzimšanas, kā dziedināšanas procesi, kurus Dvēsele un Skolotāju sistēma apvienoja un pasūtīja, kā nepieciešamo pieredzi šajā telpā. Bet šie cilvēki ir šādu īpašību nesēji jau sākotnēji, un priekš viņiem tiek veidoti citi filtri. Ja jūs zināt, tad daudzi bērni sākumā redz cilvēku enerģētisko balansu, redz ēnas, fantomu rindas, “spokus” utt. Visas šīs bērna īpašības kā reiz ir Monādes apziņas pieslēgums, kas aktīvi izvirzās ārpus bērna ēteriskā ķermeņa, veidojot izpratnes saķeres ar ārējo telpu un vidi.

Daudziem bērniem tas nav komfortabli. Viņi pārdzīvo, baidās, krīt baiļu sistēmā, jo daudzas telpas vietas, īpaši lielajās pilsētās, kurās ir enerģētiskais deficīts, vecajās ēkās, ir piesātinātas ar veco enerģiju fantomēnām, kuras bērni redz, domā, ka tie ir spoki, kuri viņos izraisa bailes, jo tiem ir enerģijas deficīts un tie nerada bērnos ne prieku, ne laimi. Tāpēc, saskaņā ar šo stāvokli, un mēs jau paskaidrojām iemeslu, kāpēc Jums nav energoredzēšana, Jums vienkārši jākustas šajā virzienā, radot sevī vieglumu, pilnīgu atvienošanos no šīs telpas. 

Protams, ka šajā plānā, 3D līmenī, jūs, kā konstrukcijas, kas apvieno Augstākā Es programmu un pieredzi, kas ir nepieciešama pasaules uztveres izveidei, un attīstības sistēmu, atradīsieties it kā uz starplikām. No vienas puses jūs virzīsieties uz priekšu, no otras puses telpa jūs vilks atpakaļ. Tā arī ir normāla attīstības parādība, jo neviens jūs neatlaidīs uzreiz, kā putniņu, un jūs nevarēsiet aizlidot uz kādu citu dimensiju/blīvumu bez pakāpeniskas izaugsmes. Priekš tā ir daudz dažādu tehnoloģiju, pieredžu, un jūs pakāpeniski iegremdējaties savā iekšējā izpratnē sākot ar ziņkāri, kādu zināšanu iegūšanas pieredzi, bērna ziņkāri, pārejot pie jau pētnieka sistēmas, izpratnes par sevi, kā radītāju, kā sistēmu, kas vairāk līdzīga zinātniekam, bet šo pētījumu iniciators lielā mērā būsiet jau jūs paši.

Mēs varam teikt jums priekšā, modelēt jums šos procesus, bet tā vai citādi jūsu iekšējā apzinātība var jūs vest pa ceļu uz energoredzēšanas atvēršanu krietni ātrāk, nekā mēs jums dosim tehnikas, konkrētas zināšanas, nodarbības, saskaņā ar šīm tehnoloģijām. Vēlreiz saku, ka pats energoredzēšanas process mēdz būt daudzšķautnains, daudzfunkcionāls. Pašu vienkāršāko es jau aprakstīju. Attiecībā uz laika procesu energobalansu ir jāsaprot, ka pastāv arī tādi jēdzieni, kā likteņa energoredzēšana, dzīves energoredzēšana, kas izskatās pēc spirāles, kas ir piepildīta ar saturisko sākumu, kuru ir nepieciešams lasīt un likt tajā notikumu ķēdi. Tie ir kā divi kopā savienoti diski, vienā diskā ir ierakstīti nepieciešamie emocionālie un jūtu diapazoni, otrā diskā ir ierakstīta nepieciešamo notikumu matrica, kurā civilizācijas, Galvenais Noteicējs ieliek vajadzīgo pēc saviem uzskatiem un izpratnes.

Tāpēc arī ir iespējams pārvaldīt notikumus, jo, regulējot šos sākumus, iemācoties to darīt, jūs varēsiet it kā papildināt, pabeigt krāsojumu, piefantazēt šīs notikumu rindas, jo šobrīd tās nav jāizpilda obligāti, kas ir citādāk ar emocionālajiem un jūtu karkasiem. Tādējādi, vienīgais pienākums attiecībā uz Dvēseli, ir šie emocionālie un jūtu karkasi, kurus pati Dvēsele arī pārskata, ieliek nākotnes pieredzes sistēmā, saskaņā ar jūsu iespējām, jau citus stāvokļus, citus eksistēšanas motīvus.

Šeit sākas pats sarežģītākais jūsu redzēšanas etaps, jūsu radošo sākumu nākotnes organizācija. Mēs jau teicām, ka bez Dvēseles jušanas, bez iekšējas vēlmes, gribasspēka attiecībā uz virzību attīstīties, pati kustība uz priekšu nesanāks. Ļoti ātri, pašas par sevi civilizācijas, pat tās, kuras pa tiešo ir savienotas ar jums, sāks vilkt Augstākā Es programmu atpakaļ, bremzēs šos procesus, jo priekš tām šis ir dabisks stāvoklis. Tas šīm civilizācijām ir parasts veids, kā noturēt uztveres telpu pat pie nosacījuma, ka Galvenais Noteicējs centīsies saglabāt jūsu balansu tā vai citādi, šīs civilizācijas, kā apsargi, kā lietus lāses, kā vējš, kā sliktie laikapstākļi atradīsies šajā telpā tik ilgi, kamēr tā nesasniegs 4.3-4.4 frekvenci, kas vairs neļaus tām mijiedarboties ar jūsu uztveri.

Tādējādi ir jāsaprot, ja patiešām jūs vēlaties piedzīvot energoredzēšanas procesu, kā uzplaiksnījumu, atvēršanu, jums ir jāpadzīvo pie Beluhas (Altaja kalns) vidēji ne mazāk par 5-6 dienām. Kādam mazāk, kādam vairāk. Un jūs jau šī laika beigās varēsiet novērot sevī enerģijas veidojumus, kas pārvietosies telpā un laikā saskaņā ar jūsu izpratni. Šos procesus daudzi no jums vēroja, atrodoties pie Beluhas ledāja, kas ir ļoti piesātināts un ir ļoti enerģētiski spēcīgs. Šis enerģētiskais stāvoklis iekļaujas Monādes sistēmā un pārtek jūsu iekšējās uztveres telpā, kā energopiesātinājums, kā enerģētiskais formāts. Jūs to sākat redzēt dažādu plakņu, krāsu, noteiktu sajūtu veidā.

Šeit tā no vienas puses ir energoredzēšana, no otras puses – pārsātinājums ar enerģiju, kas šajā vietā ir. Tādējādi, atrodoties Beluhas apkaimē, sliktākajā gadījumā uz Elbrusa, jūs ar šīs telpas augsto vibrāciju varat mierīgi regulēt šo enerģijas plūdumu, bet jums ir jāsaprot, kā tikko jūs ieejat pilsētas egregorā, tad pats par sevi šis egregors ir šauri veidota telpa, kas nepieļauj parādību, kuru jūs saprotat, kā energoredzēšanu, tikai jau kā jaunu atklāsmju un jaunu stāvokļu veidā. Tas nenozīmē, ka šo īpašību nevar atvērt, bet mēs vēl un vēlreiz sakām, ka ar katru dienu, ar katru mēnesi pats pilsētu stāvoklis, saskaņā ar kreiso scenāriju (3D), pazemināsies, bet ar labo scenāriju (4D) paaugstināsies.

Šī starpība liks jums arvien grūtāk elpot, būs grūtāk atrasties pilsētās, agri vai vēlu šis diskomforts sauks jūs izvēlēties arvien brīvāku telpu, kas ir piepildīta ar vieglākiem būtņu veidojumiem. Dotajā brīdī mēs nevaram pateikt, kur un kad, bet mēs varam noteikti pateikt, ka šie procesi notiek jau daudziem, kuri savu frekvenci pacēla tik augstu, ka atrodas konfliktā ar tās vietas apkārtējo telpu, kurā tagad dzīvo.

Avots https://absolutera.ru/article3805-chenneling-energovidenie

Tulkoja Ina Irbe Pievienotās bildes

   Autors : Ina Irbe
   Mani raksti [ 75 ] ->

   Datums : 2017-08-02 14:20:55

Mums patīk              519Komentāri
 Reģistrējies, lai komentētu!

Reģistrējies, lai komentētu!


INGA
Paldies, un tā tik lēnītēm uz priekšu kustībā, pieredze interesanta, lai top

Datums : 17/08/04 10:05        Lasīt vairāk ->

Maruta
Paldies liels par rakstu! Iedvesmojoši!

Datums : 17/08/02 04:53        Lasīt vairāk ->