Miera māksla

  Forums   Konsultanti   Mums patīk   Video   Diskusijas   Semināri   Enrico skola   Jautājumi   Sekotāji   Reģistrēties   Par mums

Forums / Apaļais galds / Krajons. Mācāmies dzīvot 5.-tajā dimensijā jeb 5D

+ Pievienot rakstu


Krajons. Mācāmies dzīvot 5.-tajā dimensijā jeb 5D

Labdien, mani mīļie eņģeļi! Es esmu Krajons un turpinu savu kalpošanu jums jūsu jaunajā Gaismas stāvoklī. Es esmu jūsu Pavadonis, Virzītājs un Audzinātājs. Un, ja uz 3D Zemes es biju jums sava veida Stjuarts, tad šeit es esmu jūsu tiešais Skolotājs un pat Rektors.

Esmu apņēmies šodienas Mācības laikā pastāstīt jums par 5D disciplīnām. 5D tagad priekš jums ir pietiekami sarežģīts un apjomīgs temats. Tāpēc mēs ar jums virzīsimies pakāpeniski pa šīs dimensijas viļņiem, kas, starp citu, dotajā brīdī ietver arī visas pārējās. Mēs peldēsim kopā ar jums zināšanu un apziņas laivā mierīgi, bez steigas.

Galvenais, jums vajadzētu labi apgūt, jūs esat šeit un tagad, un jums ir nepieciešams iemācīties dzīvot 5D stāvoklī. Jums jāiemācās pieņemt, apgūt un strādāt ar tās enerģijām, un izmantot šīs Jaunās Garīgās Telpas un Laika pasaules, kurā jūs iekļuvāt, jaunās iespējas un kvalitātes.

Pakāpeniski jūsu apziņa tiks pilnībā pārregulēta, un tā adaptēsies atbilstoši jūsu jaunās dzīves kvalitātei.

Tātad, pirmais, kas jums būtu jāizdara, ir pilnībā atvērties savai 5D Dievišķībai.

Sekojošos formulējumus es dodu lietošanai katru dienu. Kaut gan 5D visi jūsu vārdi un verbālās formulas strādā ātrāk un dziļāk. Tāpēc kādam no jums būs pietiekoši atkārtot šos formulējumus 1-3 reizes.

Formulas, lai atvērtu 5D:

1)      MANAS ESĪBAS VĀRDĀ, ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, ES IZSAKU MANAS DIEVIŠĶĪBAS KOLEKTĪVO NODOMU PILNĪBĀ ATVĒRT MANĀ APZIŅĀ 5.-TO DIEVIŠĶO DIMENSIJU.

2)      MANAS KLĀTESAMĪBAS VĀRDĀ ES PAVĒLU VISĀM MANĀM ŠŪNĀM, MANIEM GĒNIEM UN MANAI APZIŅAI PĀRIET UZ 5.-TO KOSMISKĀS APZIŅAS GARĪGO LĪMENI.

3)      MANAS KLĀTESAMĪBAS VĀRDĀ ES PAVĒLU PILNĪBĀ ATMOSTIES MĪLESTĪBAI, VARENĪBAI UN SPĒKAM, KAS ATBILST MANAI EKSISTENCEI UN APZIŅAI 5-.TAJĀ DIMENSIJĀ.

4)      MANAS KLĀTESAMĪBAS VĀRDĀ ES PAVĒLU VISĀM MANĀM ŠŪNĀM, SISTĒMĀM UN ORGĀNIEM, VISAI MANAI BIOLOĢISKAJAI DZĪVES SISTĒMAI PIEŅEMT 5.-TĀS DIMENSIJAS POZĪCIJU UN NOSKAŅOTIES ATBILSTOŠI ŠIM DZĪVES LĪMENIM.

Šī ir pirmā mācība. Un pagaidām ar to pietiek.

Tagad mēs parunāsim par to, kas būtu pats svarīgākais priekš jums tagad, jūsu padziļinātai izpratnei. Jums vajadzētu labi un dziļi apgūt sekojošos noteikumus:

1)      tas, kas parasti bija pareizs un darbojās 3D, šeit, iespējams, vispār nedarbosies;

2)      5D līmenī vienmēr primārais ir STĀVOKLIS, DOMA un TĒLS, nevis jūsu darbības.

Paskaidrošu: ja 3D pasaulē jūs automātiski un neapzināti vienmēr paļāvāties uz kādu konkrētu darbību, tad šeit primārais ir STĀVOKLIS. Tieši tajā ir visu pārmaiņu atslēga.

3D pasaulē, kad jūs vēlaties kaut ko mainīt, jūs parasti izmantojat fizisko spēku. Pat, ja jūs neizmantojat fizisko spēku, tad jūs vismaz domājat par to. Šī pasaule tā ir veidota. Līdz šim jūs vienmēr paļāvāties uz jūsu fizisko spēku un darbību.

5D līmenis ir vareno enerģiju līmenis, bet tās ir vieglas un kustīgas enerģijas. Tāpēc, lai kaut ko mainītu šeit un tagad, jums ir nepieciešams iemācīties izmantot savu iztēli un jūsu Dievišķās Būtības garīgo varenību.

Piemēram, lai jūsu Mājā būtu tīrs, tagad jums, pirmkārt, nepieciešams kaut vai 5 sekundes dienā meditēt un redzēt jums vēlamo harmoniju un tīrību, ar domām metot ārā visu nevēlamo, kas ir jūsu redzeslokā.

Lai dziedinātu sevi vai, lai atbrīvotos no kāda trūkuma, jums ir nepieciešams vienkārši iedomāties sevi jau veselu un brīvu.

Lai jūs būtu pasargāti un bagāti, jums ir jāiemācās sajust savu aizsargātību un bagātību katru dienu.

Ja agrāk jūs izmantojāt savas gribas spēku, lai pilnveidotu sevi, tad tagad tā ir IEDVESMA, IZTĒLE UN STĀVOKLIS.

5D jūs esat tas, tā, kādā stāvoklī jūs atrodaties. Un jums savā dzīvē saņemsiet to, ar ko saplūdīsiet.

Ja katru dienu jūs saplūstat ar PILNĪBAS STĀVOKLI, tad ļoti drīz jūs kļūsiet par PILNĪBU. Un otrādi. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi izsekot līdzi savam stāvoklim un domām. Tagad viss ir atkarīgs no jums.

Nasta, ko jūs izjūtat, ir tikai jūsu cilvēka psiholoģiskā inertuma nasta. 5D līmenis ir tas, kur jūsu cilvēka daba pilnībā izšķīdīs, pārtopot par Dievišķo Būtņu dabu. Ja tas ar jums nenotiks, tad jūs atgriezīsieties atpakaļ 3D. Jums tiek dots laiks eksperimentam. Ja tas būs veiksmīgs, tad jums pavērsies Diženās Iespējas. Bet pagaidām par tām nevar būt runa, jo jūs vēl joprojām atrodaties telpas un laika dezorientācijas stāvoklī.

Mēs turpinām mūsu Mācību.

Tātad, jūsu 5D realitātes pārvaldīšanas svarīgākais moments ir jūsu STĀVOKLIS.

Vēl viens piemērs, lai rezumētu visu iepriekš teikto un pārietu pie nākamā šodienas Mācības etapa. Ja 3D, lai transformētu savu ķermeni, jūs vairāk paļāvāties uz fizisko vingrinājumu, jebkādu saspringtu kustību produktivitāti, un uz ilgiem treniņiem, lai iegūtu un noslīpētu Meistarību, tad 5D  jums vairāk ir jāpaļaujas uz sava ķermeņa Garīgo Saprātu, kas gandrīz vienā acumirklī ir spējīgs pārprogrammēt jūsu bioloģisko gara-fizisko sistēmu tā, ka tā atradīsies maksimālā trenējuma, tīrības, lokanības un pilnības stāvoklī.

Lai tā būtu, jums ir jāuztur savstarpējā garīgā komunikācija ar jūsu ķermeni. Jārunā ar to un ar tādiem tēliem, kādu jūs vēlaties redzēt savu ķermeni.   

Ja jūs vēlaties iemācīties dejot, tad meditējiet un dejojiet domās. Ja jūs vēlaties sēdēt lotosa pozā, meditējiet un jūsu ķermenis saņems vajadzīgos signālus un pārprogrammēs sevi tā, ka jūs pēc kāda laika viegli un brīvi pieņemsiet šo pozu. Ja jums ir nepieciešama lokanība, meditējiet un sakiet savam ķermenim, ka jums abiem ir nepieciešama jaunība un lokanība. Tagad viss ir atkarīgs no jūsu komunikācijas dziļuma ar ķermeni un jūsu mijiedarbības.

Ja 3D stāvoklī jūs vairāk paļāvāties uz mehāniskām darbībām, kas bija secīgi izkārtotas lineārajā laikā, tad 5D jums jāiemācās radīt pozitīvu parādību bezgalīgu realitāti daudzaspektu momentā šeit un tagad. Piemēram, ka jūsu mājas puķes vienmēr ir aplietas, trauki vienmēr ir tīri, maks vienmēr ir pilns (tikmēr, kamēr jums tas ir vajadzīgs), jūsu ķermenis vienmēr ir jauns un lokans, jūs vienmēr esat skaisti un pilnības iemiesojumi.

5D ir mūžīgā tagadne un neizsmeļama laika bezgalība, un visas tās izpausmes jūs varat izvēlēties patstāvīgi. Tikai jūs varat lemt, kas būs Dievišķajā Laikā Šeit un Tagad jūsu 5D realitātē.  

Audzējiet 5D līmeņa momentumu ar savu apzināto izvēli. 5D ir bērnības, prieka un brīnumu līmenis. Mani, mīļie eņģeļi, atcerieties sevī Bērnus un sāciet radīt kā bērni – vienkārši, viegli un ar prieku radiet savu jauno pasauli, jauno daudzaspektu pasaules ainu. Jūsu garīgajam darbam 5D it kā jāizkristalizējas jūsu radošajā izpausmē.

Mēs jums piedāvājam sekojošo: ik pa laikam sanāciet kopā un radiet vienkāršas un priecīgas lietas, zīmējiet, veidojiet kolāžas vai aplikācijas, veidojiet no māla un radiet jaunā laika simbolus. Radiet to, ko jūs varēsiet izplatīt, uzdāvināt saviem radiem un tuviem cilvēkiem.

Padariet savu mākslu vienkāršu un garīgu. Dariet to kopā ar bērniem. Kā jau es teicu, 5D maksimāli pozitīvi un produktīvi darbojas jūsu kolektīvais nodoms. Tieši tāpēc vienā no verbālajām formulām tika izmantots šis termins. Tāpēc, kad jūs sanāksiet kopā un radīsiet kopā visu, ko vēlaties, sākot ar pašām vienkāršākajām lietām, bērnišķīgi simpātiskām un brīnumainām lietām, jūs radīsiet reālu 5D telpu. Tas ir praktisks vingrinājums, un ļoti svarīgs vingrinājums, ne mazāk svarīgs, kā mantru un lūgšanu dziedāšana. Pienāca laiks padarīt 5D garīgo plānu par to, ko jūs saucat par „fizisko”, kaut gan droši varu apgalvot, ka nekas šajā pasaulē nekad nav bijis tīri fizisks, un jo vairāk, nav tāds šobrīd.

Vēl nedaudz vairāk par to pasauli, kurā jūs nokļuvāt.

Es esmu Krajons. Šeit un tagad es vadu tādu kā adaptācijas un orientācijas seansu jaunajā 5D telpā.

Mīļie, man ir zināms, ka daudziem no jums šī bija smaga pāreja. Daudzi no jums bija uz dzīves un nāves robežas, daudzi ļoti cieta gan fiziski, gan garīgi, tomēr es saku tev, mans Eņģeli, atver savu sirdi un es ieiešu tajā, jo tu paveici lēcienu, izmisīgu un strauju. Tas notika! Un man ir padomā iemācīt tev visu, ko zinu pats, lai tu pilnībā atcerētos Dievišķās Iespējas šeit un tagad visās pasaulēs un dimensijās.

5D jūsu Skolotāji-Glabātāji-Audzinātāji kopā ar mani ir arī tās burvīgās Būtnes, kuras uz Zemes jūs saucat par ēģiptiešu dieviem. Tās ir ļoti nopietnas un varenas Būtnes, ar Lielu Humora Izjūtu. Daudzas no tām atrodas Galaktiskās Padomes sastāvā, Karmiskās valdes sastāvā un pat Slepenā Visuma evolūcijas ordeņa sastāvā.

Šīm būtnēm ir nodoms jums palīdzēt jūsu eksistēšanas jaunajos apstākļos. Tagad tās kontaktējas ar jūsu garīgajām enerģijām un sūta jums savu Aizbildniecību un Mīlestību. Pieņemiet šo atbalstu ar Lielu Pateicību jūsu sirdī.

Mēs turpinām. Tātad, ja jūs vēlaties kaut ko mainīt, vispirms, padomājiet tā it kā tas jau ir mainījies un ieejiet šo izmaiņu stāvoklī. Ar jums notiks ļoti daudzas starptelpiskās apmācības 5D pasaulē, bet šis moments ir visas jūsu eksistēšanas šeit un tagad bāzes atslēgas fāze. Tāpēc kamēr šo Mācību jūs neapgūsiet pienācīgā veidā, jūs nespēsiet virzīties tālāk apmācības ceļā.

Un tagad es nedaudz pastāstīšu par 5D jaunām kvalitātēm un īpašībām. 5D nav lineārā laika. Apziņa to saglabā tikai kā pagaidu līdzekli-drošinātāju. Bet drīz jūs pamanīsiet, ka jūsu diennakts laiks beidz atbilst jūsu ierastajam 3D pulkstenim. Diennaktis un stundas sāks sarauties un paplašināties. Jūs pamanīsiet, ka cikli kļūst viļņveidīgi un savstarpēji saplūstoši. Šis process attīstīsies tikmēr kamēr jūs pilnībā neatbrīvosieties no lineārajiem rāmjiem, kas atrodas jūsu apziņā. Tā jūs iemācīsieties daudz brīvāk un vieglāk slīdēt laikā.

5D nav nāves. Bet ir Atnākšana un Aiziešana. Šī tēma pagaidām ir pāragra, bet, kad jūs pilnībā adaptēsieties šajā dimensijā, jūs sapratīsiet, ka tagad jūsu ķermeņa nāvi var izprovocēt tikai jūsu bailes un jūsu atmiņas imprinti. Šeit nav novecošanas un miršanas kā tādas. Jo nav karmas un lineārā laika.

5D jūs paši pārvaldāt savu laiku, kā iekšējo, tā arī ārējo. Jūs nokļuvāt šeit un tagad. Jūsu bioloģiskie ķermeņi jau pieņem savu dabisko dziedināšanu un līdzsvaru. 5D enerģijas labvēlīgi ietekmē jūsu ģenētiku, smalkos ķermeņus, jūsu centrus un visus iekšējos orgānus, un jūsu fiziskās būtības gara sistēmas. Ķermenis pašā dabiskākā veidā sāk dziedināties, atjaunoties (kļūst jaunāks) un harmonizējas visi jūsu sakrālie mehānismi. Tagad jums nevajag neko darīt, lai jūs būtu harmoniski, priecīgi un veseli, lai būtu „formā”, kā jūs mīlat teikt. Tagad šis stāvoklis ir dabisks, jo 5D jūs maksimāli pietuvojaties Augstākā Es enerģijām un stāvoklim. Tieši šeit un tagad jūs pilnībā ar to apvienosieties.

Aiziet visas neatbilstības un slimības. Jo vairāk jūs ielaidīsiet 5D un pieņemsiet sevī, jo mierīgāk, ātrāk un dziļāk notiks visas jūsu vēlamās pārmaiņas.

Šeit, neskatoties uz to cik ilga un liela būtu jūsu kaite, slimība, tā pametīs jūs un tiks pilnībā transformēta. Tiek dziedinātas visas jūsu slimības, visi jūsu centri.

Tagad, lai skaisti izskatītos, jums neko nevajag darīt, iespējams tikai jūsu Jaunā Dievišķā Veidola radošo meditāciju-radīšanu.

5D burtiski sāk absorbēt visas jūsu problēmas, nemieru, neticību, steigu. Problēmas izšķīst, un viss jūsu dzīvē sāk cirkulēt Brīnumainajā Pārvērtību Aplī, it kā jums rokā būtu burvju nūjiņa. Tas viss pieņemsies spēkā un izvērtīsies plašāk tad, kā es jau teicu, kad jūs pilnībā atvērsieties 5D un veiksiet nepieciešamo garīgo darbu.

5D jūs viegli spēsiet iemācīties rīkoties ar stihiju enerģijām, kas atrodas jūsos, ap jums un spēsiet tās vadīt caur sevi. Tas jums var šķist savādi, bet ar stihijām korekti var rīkoties ar dzejas palīdzību. Diženie Pirmdzimtie Gari saprot Augstās Dzejas Valodu, un tie iemācīs jums, ka stihijas ne tik lielā mērā jāpārvalda, kā jādraudzējas ar tām un jāveido partnerība.

Arī visa jūsu tehnika pārprogrammēsies un pieskaņosies 5D enerģijām, tā kļūs burtiski dzīva un saprātīga, lai būtu jums līdzās, kamēr jums tas ir vajadzīgs. Jūs varat runāt ar jūsu tehniku un nodot tai savas pavēles.

5D jūs varat pārvaldīt daudzas lietas ar savas balss palīdzību un ar pavēlēm. Iemācieties runāt ar telpu ap jums, ar laiku, ar pārpilnības enerģiju, ar elektrību jūsu mājā, ar jūsu bioloģiskajām īpatnībām, un pat ar notikumiem jūsu dzīvē – tagadnes, pagātnes un nākotnes.

Šeit jūs vairāk nevarat mēģināt kādu mainīt. Ja cilvēks nemainās, nemēģiniet viņu mainīt ar saviem vārdiem un darbībām. Padomājiet un nosūtiet viņam savu domu, jūsu ziņu par to, ka viņam jāmainās. Un domās paskaidrojiet kas un kāpēc jāmaina. Turklāt iedomājieties, ka viņš (-a) jau ir mainījies (-usies).

Dzīvnieki 5D brīvi saprot jūsu valodu. Runājiet ar viņiem skaļi un domās tāpat kā ar cilvēkiem. Un drīz jūs sapratīsiet, ka jūs arī tik pat brīvi saprotat dzīvnieku, koku, putnu un stihiju domas un „runu”.

5D jūs kļūstat par Universāliem Visuma Burvjiem. Un arī tas ir tikai sākums. Jūs stāvat pie Iztekas. Jūs esat pie ieejas. Un tas, par ko es stāstu jums, ir līdzvērtīgi tam, kas ir rakstīts uz izkārtnes virs šīs ieejas. Es stāstu jums par Jaunās Spēles vispārīgiem noteikumiem. Neiedziļinieties detaļu aprakstos. Bet es gribētu, lai katru dienu jūs atcerētos par to, ka 5D ir CITA PASAULE. Un šeit VISS DARBOJAS SAVĀDĀK.

Mainīsies absolūti viss. Visi prakšu, mākslas, garīgās attīstības svarīgākie momenti tagad mainās. Jūsu radošā izpausme mainās. Jūsu joga kļūst savādāka. Jūsu Kalpošana arī mainīsies. Jūs paši intensīvi un neatgriezeniski maināties. Mainīsies viss, ko jūs 3D pasaulē uzskatījāt par negrozāmu un nesatricināmu. Jūs kļūstat par visu pasaules fizisku likumu globālu transformāciju vērotāju.

Jūs iegūsiet kvantu Apziņu un kvantu Atmiņu. Vārti uz nākamajiem līmeņiem un dimensijām nevienam nav ciet, bet ieiet tajos jūs varēsiet tikai tad, kad iziesiet cauri savai individuālai un kolektīvai evolūcijai jūsu 5D Dievišķajā Apziņas Stāvoklī. Pāreja nav pabeigta. Pāreja ir tikai sākusies, bet jums vairāk nav, kur steigties, jo laiks šeit un tagad sāk attīstīties jūsu labā.

Tulkoja Ina Irbe

Avots krievu valodā http://norna.ucoz.ru/forum/19-75-1

 

  

 

 

 

 


   Autors : Ina Irbe
   Mani raksti [ 75 ] ->

   Datums : 2015-08-27 22:47:00

Mums patīk              3020Komentāri
 Reģistrējies, lai komentētu!

Reģistrējies, lai komentētu!


Katrīna Anna Vīgante
šitais riktīgi rezonē

Datums : 15/09/02 10:52        Lasīt vairāk ->

Kociņš
Pameiģināju tās četras formulas, ierastā domu struktūra izmainījās. Sāka virpuļot kā tornādo.

Datums : 15/08/28 02:55        Lasīt vairāk ->

Hiroko
Briiniskiigi!Paldies!

Datums : 15/08/27 09:57        Lasīt vairāk ->

Agita
PALDIES !

Datums : 15/08/27 03:56        Lasīt vairāk ->