Miera māksla

  Forums   Konsultanti   Mums patīk   Video   Diskusijas   Semināri   Enrico skola   Jautājumi   Sekotāji   Reģistrēties   Par mums

Raksti / Ūdensvīrs (21. janvāris - 19. februāris)

Ūdensvīrs (21. janvāris - 19. februāris)

Ūdensvīrs

21. janvāris - 19. februāris

Ideālists, cilvēcīgs izpratējs, uzticīgs un līdzcietīgs

Šajā gada laikā dabā viss ir sasalis, sastindzis. Nevar ne sēt, ne pļaut, nedz ražu ievākt. Ar ilgošanos mēs ceram uz dzīvības un gaismas atgriešanos, un spiežamies kopā – mīļā siltuma dēļ. Šādos apstākļos veidojas indivīds, kurš par visām lietām cer un gaida siltumu, draudzību, un tās ir spilgtākās ŪDENSVĪRA rakstura pazīmes. Viņš nekad nekam nepārmet par kaut ko, kā to dara AUNS. Ja nav kā vajadzētu, viņš cer un tic, ka būs labāk. Viņš nenoslēdzas kā AUNS, - tieši pretēji, viņš meklē piekļaušanos, un viņam nepieciešama draudzīga kopība. Daba šai gada laikā piemirsusi, - ŪDENSVĪRAM paliek nomodā viņa paša domas, viņš mācās „būt mājās”, - mājās ar savām domām. ŪDENSVĪRS no visiem ļaunumiem dzīvē izvēlas to mazāko, kas šinī situācijā iespējams. ŪDENSVĪRS pieder domu un garu pasaulei, kurā viņš daudz var sasniegt, un dzīvē netrūkst piemēru, - vīru, kas par sevi ir likuši runāt (Fr. Šūberts, prof. Picards, rakstn. Ž. Verns u.c.) Šajā zvaigznājā dzimušo vidū ir tik daudz domātāju un dzejnieku, kā nevienā citā, un tie taču visi ir individuālisti, lai arī nereti sludināja kopības idejas (Franču dzejn. Colette).

Dzīvē bieži gadās, ka Āzis iedzīvina to, ko ŪDENSVĪRS izdomājis; VĒRSIS izmanto ŪDENSVĪRA idejas saviem savtīgiem nolūkiem; DVĪNIS neko daudz vispārīgi nedod par idejām, labi, ja par tām garāmejot piemin; VĒZIS skatās šaubīgi jeb uz kuru ideju; LAUVA pasniedz ŪDENSVĪRAM ordeni par viņa ideju; JAUNAVA viņu kritizē; SVARU meitene gan varbūt pat apprec šādu idejisku ŪDENSVĪRU; SKORPIONS būs ļoti sašutis, ka tas viņam nav ienācis prātā; STRĒLNIEKS arī par idejām neinteresējas un AUNS beidzot atradīs šajās idejās pat kaut ko nožēlojamu.

ŪDENSVĪRS ir meklētājs, radītājs, viņš raugās vienā un tai pašā laikā uz tālāku nākotni, kā arī atpakaļ, kā antīkās pasaules romiešu dievs JANUS, kam, kā zināms, bija dubultseja, un šo mēnesi (Janvāri) gadā romieši sauca par JANUSA vēdām, kura trešajā dekādā dzimst  ŪDENSVĪRS. Vēl šodien pēc viņa dzimušais AUNS lūkojas tikai atpakaļ.

Gadās, ka ŪDENSVĪRS ieskatās laikiem pāri, par daudz tālā nākotnē un atklāj lietas un jēdzienus, ko viņa laikabiedri nesaprot, vai izliekas līdzcilvēkiem pārāk utopiski. Tādā gadienā  nesapratēji viņu dēvē par „traku”, bet tas ūdensvīru nemaz nesatrauc, viņš turpina savu pasākto ceļu tālāk un neļauj sevi maldināt. Viņš ir individuālists  un intelektuālis par visu vairāk un interesējas, kā teicām, vispirms par bijušo, bet it sevišķi par nākamajām lietām. Ja ŪDENSVĪRS kļūst rakstnieks, viņš raksta vēsturiskus un fantastiskus romānus, vai nu par pagātni, vai nākotni – (Čārls Dickenss, Fr. Bēkons, Žūls Verns). Arī Tomass Edison bija ŪDENSVĪRS – slavenākais mūsdienu izgudrotājs. Būtu galīgi aplami domāt, ka ŪDENSVĪRI ir tikai teorētiķi. Edisons un Pikārs savus izgudrojumus izmēģināja un pielietoja tepat uz zemes, vai zem ūdens – okeāna dziļumos. ŪDENSVĪRS, varētu teikt, ir garīgs celmlauzis līdzīgi kā ĀZIS, visus savus šķēršļus lauž ar fizisko spēku.

ŪDENSVĪRAM tīk domāt, tīk sadraudzība, sadzīve ar citiem, tīk klubi un darbība un organizēšanās tajos. Viņam tīk tehnika un jauni atradumi tajā. Patīk interesantais un saistošais, neparastais, aizraujošais, neikdienišķais un valdzinošais, nedzirdētais, elpu aizraujošais temps, izaicinošais, sensacionālais. Tās visas ir īpašības, ko ŪDENSVĪRS sevī uzsūc un no sevis izstaro. Viņam sevišķi tīk nezināmā noslēpums, okultais un mistērijas mīkla.

ŪDENSVĪRAM derdzas rutīna, konvencionālās normas sīkumainība, egoisms, spītība, dumjība un garlaicība. Viņam netīk lēndomāšana, tūļība un nespēja pašam lemt un izšķirties savā vietā. Netīk neapdomāti dzīties pēc kaut kā, netīk uzbāšanās, un it sevišķi netīk darīt uzspiesto – nemīlamo. Tas viņu iegrožo, jo viņš „necieš sev akmeni pie kājām”. ŪDENSVĪRS  nejūtas viens savā vientulībā, jo patiesībā viņš nekad nevar būt vientuļš, jo viņa domas un idejas vienmēr ir ar un ap viņu – pretēji DVĪŅIEM un JAUNAVAI, kuri vientulību absolūti nevar paciest. Tie dara visu, lai to novērstu, vai mīkstinātu. ŪDENSVĪRA vientulība viņu domāšanā ved uz pārvērtēšanas ceļiem un noved pie zinātnes kalngaliem, vai arī misticisma aizām (zviedrs Svēdenborgs, - teologs, jaunas reliģiskas kustības propogandētājs). Ar savām pārsteidzoši graujošajām domām tie lielo tiesu, kā nesaprasti, atbaida laika biedrus, izņemot gadījumus, ja tie tos spēj pārliecināt. Ja šai zvaigznājā dzimušie jaunībā iekļūst pārsmalcinātā un izlutinātā vidē, tomēr laika tecējumā, sekojot savai sirdsbalsij , viņi atrod savu ceļu un vietu dzīvē un darbā, kaut arī jaunībā it kā būtu šaubījušies. Kā spilgtāko piemēru ŪDESNVĪRAM var minēt Prūsijas ķeizaru Fridrichu Lielo. Jaunībā viņš apbēdināja savus vecākus ar spožo francisku manieru piebārstīto dzīvi un izšķērdību. Pretēji visām tradīcijām, viņš arī spēlēja flautu. Vēlākos gados viņš pilnīgi pārvērtās, kļuva spožs un ciets, kā dimants, izcīnīja sīvas cīņas gan iekš - un ārpolitikā un kļuva par vācu nācijas simbolu. Arī prez. F. D. Rūzvets ir tipisks ŪDENSVĪRA pārstāvis. Aizrāva ar savu personību gan tuvākos līdzstrādniekus gan masas politiskā laukā un guva apžilbinošus panākumus, kaut arī ne visi ir vienisprātis par viņa politiskajiem sasniegumiem.

Ne tikai pozitīvās īpašības ir atzīmējamas ŪDENSVĪRU plejādē. Starp viņiem mudžēt mudž no pusdiletantiem un diletantiem, kas gan ir labāk – ka nekas! Un galu galā – no cik diletantiskajiem censoņiem vēlāk izkūņojās vērtīgs, pilnbriedis darbinieks. Bīstams ŪDENSVĪROS ir politiskais diletantisms, kas pasauli daudzkārt noved strupceļos un lielas cilvēces masas pamet postam, bet, tā nu ir, - lielas kustības parasti sedzas ar skaļiem saukļiem un lieliem nacionāliem uzbangojumiem. Tikai tālākā vēsture tos var izvērtēt, - kaut jel minot mūsu lielās katastrofas, - I un II Pasaules karus... (Vācu ķeizars Vilhelms II, Ēģiptes  ķēniņš Faruks un c. ). Bet viss tas tomēr sedzas ar centību, darbīgumu, neatlaidību. Nāk palīgā lielākais ienaidnieks – pierunāšana, apvārdošana... un kļūdas tas, kas kaut ko dara...

Dažkārt uzcītība un darbīgums ŪDENSVĪRAM sagādā zaudējumu, vilšanos, pat ciešanas. ŪDENSVĪRS visu to izkrata kā burvju mākslinieks, no savas piedurknes kā nebijušu. Daži viņu uzskata par sliņķi. Tāds viņš nav, viņam pašam ir savas darba metodes. Dienām ilgi viņš nedara nekāo, bet tad, īstā laikā paveic to, kur citiem vajadzētu mēnešus. Šādas izdarības bieži atstāj uz līdzdarbiniekiem, sevišķi priekšniecību, negatīvu, pat skaudīgu ieskatu, un pastiprināti rodas iespaids, ka šie vīri ir vīzdegunīgi, jo ŪDENSVĪRI parasti jau ir augstprātīgi, un kāpēc gan nē; gars parasti, un tas ir vienīgais, kas spīd un mirdz; ja kāds to nesaredz, tā nav ŪDENSVĪRA vaina. Gars arī ir vienīgais, kas neliecas, bet lūzt, ja tiek lauzts. ŪDENSVĪRS kļūdās, uzskatīdams cilvēkus un cilvēcību kā augstāko ideālu un kā mērauklu visam notiekošam un esošam. Agrāk, vai vēlāk viņš jūtas rūgti vīlies. Viņa cilvēkmīlestība ir pavēsa, saskaldīta uz atsevišķiem indivīdiem, un tamdēļ arī katrs no viņiem gūst tikai daļu no ŪDENSVĪRA mīlestības.

Aktiera un filmas profesija ir parasta lieta pie ŪDENSVĪRA, jo teātris un filma viņu ļoti saista. Tēlojošā māksla – glezniecībā, ŪDENSVĪRS meklē jaunus ceļus un jaunas idejas: sirreālisti, futūristi, allegoristi, pseidomistiķi utml. ir viņu vidē, bet tie arī ir tie, kas cērt jaunas stīgas, ignorējot vecos, saputējušos lielceļus. Bez šaubām, kur sākas īstā māksla, kur beidzas diletantisms, par to jāstrīdās. Ja LAUVA  grib ikdienišķā dzīvē sasniegt augstu stāvokli, tad ŪDENSVĪRS tādu grib sasniegt garīgā dzīvē. Viņš grib būt idejās pirmais, un arī ir (Žūls Verns), pirmais pārlido okeānu (Lindbergs), ko līdzcilvēki ne sapņos nav redzējuši, ne iedomājušies. Lai gan šādus censoņus bieži izsmej un nenovērtē, - bet, kā saka, „drošam pieder pasaule”.

ŪDENSVĪRA sievietēm ir sava īpatnēja pievilcība, šī vārda vislabākajā nozīmē. Viņas ir labas draudzenes, varbūt dažreiz pavēsas un mazliet nepieklājīgas, tomēr allaž pievilcīgas. Ja viņas uzņemas ko noorganizēt, paveikt, it sevišķi, kas viņu dabā, tad labāk stāvēt nomaļus un viņas netraucēt un nekaitināt. Viņas garīgi ir ļoti apdāvinātas, ar augstu intelektu, un dzīvē taisa spožas karjeras. Atklāšanas tieksme un meklēšana kāre ŪDENSVĪRU bieži ievirza slepenpolicista sliedēs. To veicina viņa daba iemantot citu uzticību un atklāt vēlamo. Kas citam izliekas kā kaut kas  sevišķs, ŪDENSVĪRAM tā ir parastā rutīna.

Urāns (augšā pa kreisi), Urānija (augšā pa labi) un ūdensvīrs jeb aquarius (apakšā).


Mums patīk              7605
0

Komentāri

 Reģistrējies, lai komentētu!

Reģistrējies, lai komentētu!