Miera māksla

  Forums   Konsultanti   Mums patīk   Video   Diskusijas   Semināri   Enrico skola   Jautājumi   Sekotāji   Reģistrēties   Par mums

Raksti / Zivs (20. februāris - 20. marts)

Zivs (20. februāris - 20. marts)

Zivs

20. februāris – 20. marts

Jūtīgs, kaislīgs novators, svārstīgs mistiķis

Vēl ir ziema, kad šai zvaigznājā dzimušie uzsāk savas dzīves gaitas zem šīs saules. Vāja nojauta vēsta par sastinguma mazināšanos un siltuma tuvošanos. Arī daba damija laikā svārstās vai var palikt stingumā, vai sniegties pretī saulei. Tāpat ZIVS zvaigznājā dzimušie visu mūžu svārstās un mokās ar nenoteiktību. Grūtākais viņiem pieņemt kādu izšķirēju lēmumu dzīvē.
Pats zvaigznāja simbols kopš gadu tūkstošiem ir divas zivis, katra lūkojoties savā virzienā. Zivs allaž ir kustīga. Novērojot to, mums šķiet it kā viņas bezmērķa šaudīšanās šurpu turpu. Bet tāda ir zivs daba, un tādi ir arī šai zvaigznājā dzimušie indivīdi. Taisns ceļš viņu izpratnē ir nereāls, neiespējams. Viņi iet krustišķērsām, - uz priekšu un atpakaļ. Ko viens dara tā, otrs pilnīgi pretēji. Tādēļ ZIVS zīmē dzimušos līdzcilvēkiem visgrūtāk saprast, jo būtībā zivs nesaprot arī pati sevi. Viņi nezina ko viņi grib un bieži nezina, vai vispārīgi viņi ko grib? Amata izvēle viņiem sagādā vislielāko grūtību. Iecerētās tirdzniecības vietā iznāk vēlāk darboties mākslas laukā vai otrādi utt. Pieņemot viesību ielūgumu, tas īsi pirms ierašanās atsakās, bet beidzot tomēr ierodas. Ierodoties hipodromā, citu iespaidots, viņš izlemj likt uz 'Lielo'. Iedams uz kasi pēc biļetes viņš atmin pasaku par Sniegbaltīti, nopērk biļeti uz 'Balto' un laimē lielu summu. Tā nav ne parastā cilvēka nojauta ne intuīcija, bet ZIVS indivīda izrīcība (hunch).

Zivīm ir priekšnojautas, pēkšņas iedomas sakarā ar viņu intuīciju, un nebūtu ieteicams viņus no tām atrunāt. Ja šie reti maigie, jūtīgie, labsirdīgie, gatavi palīdzēt otram un ārkārtīgi viegli iespaidojamie cilvēki sajūt, ka tos mēģina kautkādā veidā nelabvēlīgi pierunāt vai iespaidot, viņi kļūst spītīgi kā ēzeļi.

Gandrīz visi ZIVS indivīdi mīl mūziku, ļoti bieži matemātiku, vienmēr mieru, bet bieži uzskata sevi par kaut kāda otra darbības upuri. Zivs protams mīl ūdeņus, stiprākus padzērienus, nereti arī kairinošus līdzekļus. Zivij patīk arī apslēptais - okultais, bet viņai bail no šīs sajūtas. Zivs sapņo gaišā dienas laikā, tai patīk balets un vispār dejošana (sevišķi sievietēm). Zivs ciena visu estētisko, arī pārnormālo un mistisko, kaut bieži no tā viņai ir bailes, jo nespēj to izprast.

Bieži redzam, ka citos zvaigznājos dzimušiem  ir daudzas pozitīvas rakstura īpašības, bet arī izteiktas negatīvas, simpātija un izteikta antipātija pret kaut ko. ZIVIJ nav šādu jēdzienu, - kā nepatika vai riebums. Saprotams, tamdēļ būtu neprāts prasīt ZIVIJ padomu. Viņa tādu nav spējīga dot. Neskaitāmas un vēlreiz neskaitāmas reizes dzīvē ZIVS uzrāda pilnīgi traka cilvēka pazīmes, un tās tūdaļ būtu jāizolē no sabiedrības, un tomēr, laika tecējumā ZIVS pāri visiem ārprāta šķēršļiem panāk savu, un attaisno sevi, kur neviens cits to nebūtu ne cerējis, ne panācis. Astroloģija bez izņēmuma uzskata šo ZIVS tipu par tādu likteņa dotumu, lai pierādītu lepnajam cilvēka prātam viņa nespēju un alošanos. Lūk, pasaulē ārpus cilvēka loģiskā prāta ir kāda jums neizprotama, neizdibināma vara, un tomēr tā neapšaubāmi eksistē. Tūkstošiem gadu, bet veltīgi, zinātnieki un dziļi mācīti vīri ir centušies izanalizēt, izprast ZIVS dabu un rakstura īpašības. Ieskatoties dziļāk ZIVS zvaigznājā dzimušo izdarībās un darbībā, nonākam vienīgi pie pretrunām. Ļoti daudzi ZIVS zvaigznājā dzimušie ir muļķi, jeb dzīvē - naivie, vientiesīgie. Neskatoties uz visām šīm, ne visai spožajām atestācijām, ZIVS individi visai viegli apgūst matemātiku un pat atrisinājumus ar daudziem x. Tas, ka astrologus un psihologus nostāda pie visai nepārvarama šķērsļa, pētot ZIVS raksturu, - šķiet mistiska parādība, ka tikai ZIVIJ piemīt atzīšanās spēja, kādā no viņas smadzeņu centriem, vai dvēseles stūrīti mītoša. Ne atrast, ne pateikt, kur tā mīt, to neviens nevar. Ja šodien ZIVS izdara kautko lielisku un atzīstamu, rītā viņa var izradīt tikpat labi ko muļķīgu vai bezjēdzīgu, parīt viņa iznirst ar smaidu uz lūpām un izturas, it kā it nekas nebūtu bijis. Tomēr ne vienmēr var izlabot visas ZIVS izdarītās muļķības. Šai sakarībā ZIVS tāpat kā SKORPIONS var kļūt savs ienaidnieks, jo abās zīmēs slēpjas kautkas tāds, ko mēs saucam par pašiznīcināšanos.

SKORPIONS trakodams savās dusmās gūst sev ienaidniekus. ZIVS pati sevi iznīcina ar dažādām baudvielām, - alkoholu, narkotiku un tml., lai gan tieši viņas organisms šīs vielas nepanes, jo kairinošie iespaidi atstāj uz ZIVS ķermeni graujošu iespaidu. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc ZIVS visbiežāk krīt šiem līdzekļiem par upuri, jo ķermenis nonācis saskarē ar šīm indēm, nespēj pretoties. ZIVS nekad nedrīkstētu lietot nekādas zāles, un nekādā ziņā vairāk, kā ārsts atļauj, jo tas viņai varētu kļūt liktenīgi. ZIVIJ draud briesmas no iekšējas tieksmes uz fatālismu, t.i. - kas ir, tas ir, un tam jāseko un tā jādara, jo viņas dvēsele ir sastingusi pameklēt ko citu. Šī paštieksme uz kādu nepārdomātu, nekritizētu darbību ir šinī zvaigznājā dzimušajiem cilvēkiem vislielākās briesmas. Nevienam citam nebūtu vajadzīgs tik daudz pašsavaldīšanās, pašdisciplīnas un apdomības kā ZIVIJ. Viņa mīl grimt ūdenī; tas viņai no vienas puses, sagādā baudu, no otras puses, pārāk pasīva, lai pretotos, - 'lai notiek, kas notikdams'.

ZIVS sievietei allaž piemīt zināms skaistums, viņas ir trauslas, jūtīgas un 'ēteriskas'. Dažas no viņām atstāj tādu iespaidu it kā viņas būtu 'meža meitas', it kā no pasakām iznirušas. Ja ZIVS vīrieša gaita ir smaga un ļodzīga, it kā pa plostu kāpelētu, tad sievietes gaita ir gracioza, jo daudz redzamas dejotājas ir dzimušas šajā zvaigžņājā, jo viņām piemīt šim amatam nepieciešamās plūstošās kustības. Bet šie trauslie sievišķīgie radījumi var būt ļoti greizsirdīgi, jo  kā jau redzējām, zem šīs zvaigznes nedzimst spēcīgi indivīdi, tāpēc, ja nu kāds sevī ir kaldinājis pilnbriedušu raksturu, tad tas ir dubulti jānovērtē tā pūļu dēļ. ( Lai minam divus slavenus admirāļus - Nīmics, Japānas - Klusā okeāna flotes iznīcinātājs un Tovejs, kara kuģa 'Bismark' nogremdētājs.) Pavisam tipisks ZIVS pārstāvis ir komponists Šopēns, būdams kaut liels gars, bet slimīgs un vājš, atbalstu atrada pie rakstnieces Žoržas Sand, jo pats viņš tādu nespēja vadīt. Otrs spilgts piemērs - Alberts Einšteins, kas nodibināja jaunu ēru, bet dzīvē un politikā viņš bija ' viens izklaidīgs profesors', ar vijoli padusē. Ne mazums šādu gadījumu uzrāda ZIVS.

ZIVIJ raksturīgs ir parodoksālais - gudrības sajaukums ar bērnišķību, nereti ZIVS uzrāda augstu inteliģenci un turpat blakus vientiesīti, respektīvi ZIVIJ parādās dīvainības. Līdzīgi vēzim, ZIVS savu mīkstčaulību cenšas slēpt un izlikties par cietu, skarbu. Ar cietu gribu dažiem vīriem tas arī izdodas, jo tie zina, par admirāli ar mīkstčaulību neviens nav ticis. Lielākā mīkla astrologiem ir  - boļševiku ārlietu ministrs Molotovs. Netikdami tuvāk atrisinājumam, viņi to liek uz neizprotamās krievu mistiskās dvēseles konta. Arī nelaiķis pāvests PIJS XII dzimis ZIVS zvaigžņājā. Ir zināms, jaunībā viņš ir bijis ļoti trausls, bet nobriedis un uzņēmies visas katoļu baznīcas vadību, viņš attīstīja tādu darba spēju un cīņas enerģiju pret miljoniem savu ienaidnieku, kādu vēsturē reti kurš cīnītājs uzrāda, un kas tamdēļ vēl šodien astrologiem ir lielākā mīkla. Šķiet, ka ZIVS zvaigznājā dzimušie zina, ka ir lietas un jēdzieni, kuri iet pāri cilvēka prātam un analīzēm, un pārējiem malā stāvošajiem atliek tikai pabrīnīties un vērot. Bet tur vajadzīga ticība, un kur sākas ticība, tur prātam jāklusē. Īstu ticību mēs sastopam arī citos zvaigznājos  dzimušos cilvēkos, un ticība mums māca: 'lūdz un tev taps dots', bet šī ticība pie ZIVS pārstāvjiem jau ir it kā kāds priekšnoteikums, kas it spilgti viņos iemiesojas. Bez tam, apzinādamies šo vērtīgo īpašību, ZIVS to liek lietā vairāk kā jebkurš cits savas tautas un visas cilvēces labā, sasniedzot ģenialitātes kalngalus.


Mums patīk              5552
1

Komentāri

 Reģistrējies, lai komentētu!

Reģistrējies, lai komentētu!


Ingrīda Zariņa
Patiesi vārdi - pati esmu zivs zīmē dzimusi.

Datums : 12/06/24 09:53        Lasīt vairāk ->