preloader
blog-image

Vēstijums!(Linda V)

  •  1061    
  •  2    
  •  12    
  • Published : 7 mon. ago

Vēstijuma 1. daļa

Mēs atgādinām, ka jūs pieredzat domu,sajūtu un emociju dimensiju, dimensiju matērijai un laikam. Mēs atgādinām šī vēstījuma nozīmību sekojot esošajām enerģijām jūsu laiktelpā kā vienā no variantiem.

Mēs atgādinam, ka dzīvojiet laikā, kurā manifestācijas robeža ir caurspīdīgiem tīkliem klāta, tas nozīmē, ka apvienojot prāta, loģikas,un emociju dimensijas momentā, ko sauciet par šo brīdi, jums ir iespēja teikt- Smilšu grauds, topi par dārgakmeni un tas tūdaļ notiks.

Caururbjoties ticībai visos līmeņos rokās sadodas Dienvidi,Austrumi, Ziemeļi un Rietumi.

Zemes apvalks netur jūsu apziņu ciet ar varu, lai pierādītu šīs planētas dualitāti, jūs to esiet pieredzējuši cauri ciešanām, karu un badu, pareizāk jūsu dzīvās enerģijas saknes, pirmstecība. Šajā laikā, redzot ciešanu uzplaiksnījumus jūs meklējiet vietu savā sirdī, jūs spējiet atšķirt labu no ļauna, jūs spējiet nodalīt ego no sirdsgudrības. Jūs spējiet ieraudzīt savu sirdi pēc pirmā lūguma, tieši tāpēc slepkava joprojām cenšas noslēgt sirdi, jo rētas sirdī sāk asiņot cilvēcības dēļ, un cilvēks, kas ir mācījies nejust dodas turp, kur viņam atvērs sirdi, jūs nespējiet ignorēt laiku, kurā veras zemes sirds.

Laikā, ko jūs saucāt par 2000 gadu - gaidījāt pasaules beigas, jūsu virsējais prāts pasaules beigas nesagaidīja, tomēr, pasaules beigas bija. Zeme nometa vienu no ķermeņiem un iegāja 4. Zemes atmosfērā, kura pietuvojās par vienu soli zemes pirmsākumam, jeb realitātei, realitātei, tieši tāpēc centri tika atvērti plaši vaļā un jūs ieguvāt piekļuvi apziņas procesiem, kas atgādina, no kurienes esiet, tomēr tika pavērts arvien plašāk apvalks arī svešu civilizāciju rasēm, jeb kontaktam ar tām apziņas līmenī. Jūs sākāt veidot grupas, notikumus.

Jūsu snaudas atpazīšana vispirms sākās ar jautājumiem, noteiktiem un skaidriem, jūs apzinājāties ka neesiet apmierināti no ārējām kvalitātēm, reliģijas, mantas, kultūras, naudas. Nododot atbildību citiem jūs kļuvāt par upuri, kurš pazaudēja savu enerģiju un sāka jautāt, kas es esmu. Sākās ārējo programmu sabrukums. Jūs sākāt apzināties, ka laime ārpusē nepiepilda jūs iekšpusē.

Nākamajā līmenī jūs sākāt izmeklēt sevi iekšpusē, jūs centāties celt citus, jo nebijāt mierā, ka tie guļ. Jūs sākāt justies atdalīts, jocīgs, nosodīts un vientuļš..Tālāk jūs mācijāties atbrīvot. Saskatīt sakarības ar vienotību apkārtējā pasaulē, un tomēr tas lika justies jums vientuļiem, jo šķita, ka nav ar ko komunicēt. Vēlāk jūs sākāt justies kā viens vienīgs apgaismotais un radās velme norobežoties, atrast klusu vietu, vai doties prom no apkārtējiem, jums kļuva grūti drūzmā. Šķietami iluzori šis punkts jums likās kā īpašs..tomēr jūs vēl cieši gulējāt neesot ne tuvu agram rītam.

Nākamajā līmenī jūs atstājāt darbus, sistēmas, draugus, sākāt lietot praksi tam kas kliedza iekš krūtīm, jūs devāties iepazīt apziņu modienā, meditācijās, praksēs, un mācoties operēt ar ego. Jūs iemācījāties redzēt sakarības no ticības prātā un sirdī. Tālāk jūs ieraudzījāt pats sevi, pārstājāt meklēt izskaidrojumus un atbildes, jūsos iestājās miers un harmonija. Jūs iemācījāties atbrīvot. Jūs iemācījāties ieraudzīt skaidri un piedot visiem, izņemot sevi pašu. Jūs iemācījāties atbrīvot nosodījumu un sākāt ieraudzīt beznosacījuma mīlestību kā vienu veselumu.

Jūs sākāt radīt. Jūsu jaunajā realitātē sāka ienāt cilvēki, kas devās jums līdzi. Jūs ieraudzījāt inteliģenci,ko nozīmē dzīvot šobrīd, un to, ka šis mirklis ir pilnīgs un mūžīgs. Jūs iemācījāties izvēles, kas nosaka to, ka esi radītājs, itin nekas Jūs nešķira no Dieva, Dao, Avota, Gaismas, vai Pirmssākuma. Jūs nedegāt par piederību, jo Avota gaisma sākās iekš. Jūs sākāt ieraudzīt dualitātes pamatprincipus un sadalījumus- pareizs, nepareizs- balts, melns-kristietis,budists-slikts, labs. Jūsu realitāte tika atpazīta kā VIENS. Viss iekš viena un Viens iekš visa.

 

Vēstijuma 2. Daļa

Jūs arvien vairāk apzinieties sava iekšējā un ārējā prāta kvalitātes, kuras ir radušās no jūsu iekšējā bērna, no bailēm, no jūsu pieņēmumiem un atmiņas par bijušo, to glabā jūsu iekšējais prāts.

Sāpes, ciešanas, liek jums noslēgties piedāvājot bēgšanu, un tajā brīdī jūs ielaižiet sava sirdī nosodījumu, nosodījumu, kas ienāk ārējā prāta vadīts un tūdaļ dzeļ jūsu sirdīs, jo sirds nepazīst nosodījumu. Šajā laikā jūs nespējat kontrolēt ķermeņa funkcijas, ko sauc par asinsteci, jeb asinsspiedienu, jūs nespējiet turēt sevī vairs sāpes, jo jūsu sprands, asinsvadi un sirds tūdaļ to grūž atpakaļ. Jūsu rase vēlas aizsargāties no apkārtējā iepriekšējās pēctecības dēļ, tomēr jūs šaustaties, jo nēesiet sapratuši, kad sirds atvēršana jums ļauj pieredzēt Radītāju, kas pāri pats sev nedara. Šajā laikā jūs mācīsities  svētīt pieredzes, kas sāpina.

Tad kad jums sāp jūs vispirms apzinieties to ka jums sāp, jus jautājiet kas ir tas, kāpēc es šo sāpi jūtu, ko tā man vēlas teikt, vai es esmu sev vēlamā telpā un laikā, vai es esmu saskaņā ar savu sirds gaismu. Šī pieredze esot kopā un lūdzot pēc gaismas liek nojaust, ka šī gaisma dodas tev līdz arī uz mājām pie tavas ģimenes. Ši pieredze liek tev nojaust, ka sirds atvēršanās nav kautkas, kas ar tevi notiek, šī pieredze liek tev apzināties, ka tu pats kļūsti atvērta sirds.

Sēžot sastrēgumā tevī joprojām ir sajūta, un šī sajūta vairs netiek aizvērta.

Kad jūs iedomājieties par notikumu, vai cilvēku, kas jūs sāpina, jūs sakiet, es svētu šo notikumu, es pieņemu un svētu viņu, es saku paldies par svētību pieredzēt un mācīties, es sūtu mīlestību šim notikumam un cilvēkam, un kad jūs to sakiet atkal un atkal jūsu sirds sāk reagēt, jūsu acīs sariešās asaras, tajā brīdī jūsu sirds telpā atbrīvojas vieta svētibai priekš jums paša, atbrīvojas vieta skaistumam. Jūs esiet laikā, kurā ar palielināmo stiklu pēc pelēkās miglas meklējiet ziedu, jūs meklējiet krāsas un lūdziet pēc saules vēl un vēl.

Kas ir tas, ko tu šajā pasaule pieredzet nāci? Kas ir tas ko tu meklē, ko citur neesi atradis..

Tavs uzdevums ir transendēt svētību savā sirdī. Lai tas nekļūtu par sarežīitības faktu tavā ārējā prātā mēs teiksim- šobrīd ir laiks, kurā aizejot pēc programmas kā dzīvot, kā atvērt sirdi, paies 5 dienas un tu iesi jautāt, kur ir nākamā programma, ko man darīt tālāk un mēs teiksim, ej mājās un kļūsti sava pieredze, pieredzi sevi, pieredzi transendenci iekšējam prātam mainoties un pieņemot sirdsgudrību.

Jūs taujāsiet par bērniem...Tu esi atnācis no Avota, Radītāja, Dao, Dieva, iemiesojumā pie matērijas, kurā nekad nēeesi bijis, un tu jautā kāpēc jūties tā kā jūties? Šis attiecas uz jauno paaudzi kā jūs sakiet, tie palīdz izstrādāt to, ko nav pieredzējuši, tie nāk pielāgoties jaunajai zemei, zemei, kas ir pirmavota pirmā versija.

Jauno bērnu enerģija ir ģenērēta lai ietekmētu citu enerģijas. Viņi ienākot telpā ietekmē citus cilvēkus, tie mostās ar gaismu, vai šausmām, bet ietekme ir pirmais un galvenais viņu uzdevums. Viņi ienes alerģijas, lai cilvēks pievērstos ķermenim, viņi izdara pašnāvības, lai cilvēks neaizvērtu sirdis un iemācītos komunicēt, viņi atbalsta tehnologijas, kas iesēdina apziņu cietumā lai parādītu cik aizmigusi ir cilvēce, viņi parāda ģenētikas kļūdas, lai cilvēks atgriestos pie zemes. Uz jautājumu kā tu zini..viņi atbild, es vienkārši zinu. Viņus nevar audzināt, viņiem var dot tikai pārbaudījumus,  jo no ierastajiem audzināsanas principiem viņi nogurst, viņi garlaikojas. Jaunajiem bērniem ir cits virziens, viņiem nav karmas, zemes ķermenis ir beidzis karmas riteni, tai laiks atgriezties realitātē.

Zeme dodas mājās, tieši tas notiek ar jums šobrīd kolektīvi un individuāli. Zeme atgriežas no  ēnu pieredzes, lai kļūtu par sevis pašas vislabāko versiju, lai tas notiktu pilnīgi, cilvēks kļūs par zemes saimnieku. Un dienā, kas tas kļūs par zemes saimnieku vārti noslēgsies, cilvēka sirds savienosies ar mātes sirdi zemi un kļūs par vienu veselu. Bērni, kas ienāks mācīsies no jauna un kļūs par visu bērniem, jūs sauksiet tos- mūsu bērni, mūsu zeme, mūsu pasaule,līdz tam jūs redzēsiet stingri sasietos mezglus izšķīstam, jūs tos sauciet par sistēmu valgiem, tās kritīs, jo nespēs pabarot vairs nabago, un izārstēt slimo, tā nespēs vairs iemācīt. Jūs celsiet spožus diskus debesīs, un veidosiet mājas no spoguļiem, jūs atgriezīsieties pie cilvēka un cilvēcības, tomēr savā virsējā prātā vēl būsiet vāji, lai saredzētu robežu nevienlīdzību, jūs celsieties no jauna kad spēsiet ieraudzīt otrā sevi pašu un tas notiks, jo zeme atgriežas mājās. Tā atgriežas pie mīlestības, pie Tā kas savā atmiņu radījis visu, pie tā, lai atpazītu to,kur tā devās lai sevi meklētu. Gluži kā māte zeme cilvēku paņems savā klēpī un atgriezīs pie drošības, māte ar tēvu apvienosies un veidos jaunu rasi, jaunai pēctecībai. Visa pēdējā laika pēctecība sauksies- Atbrīvošana. Kā zeme pazaudēja pati sevi, tā atgriezīsies, tā cilvēks nespēs ignorēt brālības balsi, tas nespēs ignorēt sāpes darot otram pāri, slepkava gulēs stūrī un raudās cilvēcības dēļ. Tad kad sirds vērsies, viss ko tas teiks...piedod,piedod... tas lūgsies pēc piedošanas pats sev, tas lūgsies pēc mīlestības pašam pret sevi. Un kad tas modīsies, tas redzēs esamības mirkli kā mūžīgu, kā vienu, tas elpos tā kā nekad nav mācējis un redzēs tā kā nav redzējis.

 

 

 


  I like it

Add your comment: